اطلاعات بیشتر درباره فونت کامران - 0 Kamran


پیش نمایش فونت کامران - 0 Kamran برای وب با استفاده از کلاس
	.fontdemo {
		font-family:'0 Kamran',tahoma, arial;
		font-size:30px;
	}
	

<div class="fontdemo">
		پیش نمایش فونت کامران - 0 Kamran برای وب با استفاده از کلاس
			</div>


پیش نمایش فونت کامران - 0 Kamran برای وب با استفاده از استایل دادن درون کد HTML
<div style="font-family:'0 Kamran',tahoma, arial; font-size:30px">
		پیش نمایش فونت کامران - 0 Kamran برای وب با استفاده از استایل دادن درون کد HTML
			</div>

برای اطلاع از امکانات بیشتر در مورد سرویس فونت ای پی آی آوب اینجا را کلیک کنید.