آوب فونت - دایرکتوری فونت های فارسی


خوش آمدید

آوب فونت در پاییز سال 1391 توسط متخصصان گروه فناوری اطلاعات آوب ، با هدف ساخت بزرگترین و جامع ترین دایرکتوری فونت فارسی ایرانی طراحی و برنامه نویسی شد. این سایت تا کنون بیش از 1100 وب فونت و بالای 2200 فونت فارسی برای دانلود در خود جای داده است و هر روز بر تعداد آن ها اضافه می گردد.

نمایش چند فونت تصادفی

  • امیری عربی  - Amiri Regular
  • علم - B Elm
  • نیکو توخالی - 0 Nikoo Italic
  • نسخ تیتر - Mj Naskh Titr
  • Mj Extender X4 Super Fit