خوش آمدید

آوب فونت در پاییز سال 1391 توسط متخصصان گروه فناوری اطلاعات آوب ، با هدف ساخت بزرگترین و جامع ترین دایرکتوری فونت فارسی ایرانی طراحی و برنامه نویسی شد. این سایت تا کنون بیش از 1100 وب فونت و بالای 2200 فونت فارسی برای دانلود در خود جای داده است و هر روز بر تعداد آن ها اضافه می گردد.

نمایش چند فونت تصادفی

  • یکان - P Yekan
  • بردیا توپر - 0 Bardiya Bold
  • نیکی توخالی - 2 Niki Outline
  • گرانبها نیمه توپر - Mj Thameen DemiBold
  • میترا 2 - A  Mitra  02